Małgorzata Zygmunt-Kaczmarek

Bitner

POKÓJ ROZMÓW

Wejdź do pokoju rozmów w dniu 27 października w godz. 13:05 – 14:00 i porozmawiaj na żywo z Prelegentem firmy Bitner

Kable do systemów bezpieczeństwa pożarowego z podtrzymaniem funkcji elektrycznych E90

Bezpieczny i trwały płaski przewód instalacyjny na napięcie 450/750V – do instalacji zasilających i oświetleniowych

Kable BiTLAN® do przesyłu danych w sieciach komputerowych i łączach telekomunikacyjnych

Dławnice BiT D-EMC i nakrętki BiT N-EMC jako uzupełnienie asortymentu w zakresie kabli BiTservo® i kabli ekranowanych oplotem z ocynowanych pasemek miedzianych (CY, C)

Asortyment kabli i przewodów do automatyki budynkowej BMS

MULTIBIT – kabel na miarę kompleksowej infrastruktury telekomunikacyjnej

Zostaw nam swoją wizytówkę

Zostaw nam namiar na siebie i pozwól nam się skontaktować.

Wyrażenie którejkolwiek z powyższych zgód jest dobrowolne. Każda z udzielonych zgód może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wykorzystując do tego przedstawiony poniżej adres e-mail. Po wycofaniu zgody dane zostaną usunięte z wyłączeniem zakresu niezbędnego do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych).

Administratorem przedstawionych poniżej kategorii danych osobowych jest spółka: Zakłady Kablowe  BITNER sp. z o.o. -> „Spółka” (adres do korespondencji: 32-353 Trzyciąż, ul. Krakowska 2). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych związanych z produktami i usługami Spółki i/lub kontaktu telefonicznego celem przekazywania informacji handlowych związanych z produktami i usługami Spółki – na podstawie udzielonych w tym celu zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą być także przetwarzane na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes administratora danych).

Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Spółka lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Spółka może powierzyć Twoje dane np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Spółki. W Twoje dane może mieć wgląd Organizator konferencji – na podstawie regulaminu konferencji i umowy zawartej ze Spółką.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane po wycofaniu zgody – maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń o których mowa powyżej.  Podanie danych jest dobrowolne, ale nie zbędne do realizacji w/w celów.  

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres  Spółki lub na adres mailowy: bitner.rodo@bitner.com.pl