Formularz zgłoszeniowy

Udział bezpłatny

Formularz zgłoszeniowy - 19 SPIN online
Zapisy na webinar - 27.10.2021 - SYSTEMY POŻAROWE

DANE UCZESTNIKA

UWAGA: Prawidłowy adres e-mail jest niezbędny dla poprawnego dokonania zgłoszenia.
Proszę wybrać - można zaznaczyć wiele opcji
Proszę wybrać - można zaznaczyć wiele opcji

DANE FIRMY

W przypadku braku strony prosimy wpisać www.lockus.pl
Proszę wybrać - można zaznaczyć wiele opcji

AKCEPTACJA NOT PRAWNYCH

Wszystkie zgody są wymagane.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w ramach formularza rejestracyjnego jest LOCKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji spotkania 19 SPIN on-line oraz celach wskazanym w treści zgód na przetwarzanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj.